-Bilimsel toplantı
-Ücretsiz halk taramaları
-Engelli çocuklar için kozmetik gazetesi çıkarma
-Halkı aydınlatıcı seminer ve toplantılar
-Gazete, televizyon ve radyo demeçleri