-Dermoskopi ile ben takip sistemi
Otolog Serum Deri Testi
Yüzeysel Deri Biyopsi Tekniğiyle Demodeks Yoğunluğunun Saptanması
Deri Prick Testi (“SKIN PRICK TEST: SPT”)
-Deri yama testi

İntradermal Test
Tzanck Testi
Punch Biyopsi
Siğillere podofilin atuşmanı
Shave Eksizyon

Vajinal Sürüntü ve mantar aranması
Eksizyonel Biyopsi
İnsizyonel Biyopsi
Karanlık Alan Mikroskopunda İnceleme
-Deri mantarı inceleme ve Wood lambası ile koltuk altı, kasık mantar infeksiyonu tanısı