Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı  

Görev Ünvanı   
Ümit Türsen Başkan
Tamer İrfan Kaya Başkan Yrd.
Ulaş Güvenç Genel Sekreter
Ayşegül Usta Güney Sekreter
Belma Türsen Sayman

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Koray Özkan
Bilge Burçak Güvenç
Aynur Adıgüzel
Gülsüm Akalın
Ayşe Ünal Mengenli

Denetim Kurulu

Gülizar Hale Api
Ezgi Bayraktar 
Mehmet Erol Ak