Dernek, bilimsel ve mesleki faaliyette bulunur. Amacı Dermatoloji uzmanları ve asistanları arasında ilmi ve mesleki bir birlik ve çalışma sağlamak, Halkın Deri Hastalıkları ve kozmetik işlemler hakkında bilgilendirilmesi ve aydınlatılması yönünde çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Madde 3- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

 1. Bunun için hekimlere deri ve zührevi hastalıklar hakkında yayın yapmak,
 2. Bilimsel toplantılar düzenleyerek bildirilerde bulunmak,
 3. Vaka takdim etmek,
 4. Dermatolojik hastalıklar ve kozmetoloji hususunda konferanslar tertip etmek,
 5. Meslektaşlar arasında bağları kuvvetlendirmek için sosyal toplantılar, geziler, yurt içinde kongreler tertip etmek,
 6. Deri ve zührevi hastalıkların medikal ve sosyal cepheleri üzerinde incelemeler yapmak, bunların sonuçlarından hükümeti haberdar etmek ve yardımda bulunmaktır. Yabancı bilimsel derneklerle ilişki kurmak, kongrelere katılmak üzere temsilci göndermek ve bilimsel konularda haberleşme yapmaktır.
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 9. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 10. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 11. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak ve ya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 14. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 16. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,